Top
leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek

iSwipe kan het uitvoeren van onderzoek naar leefbaarheid van jouw vereniging, plaatselijk belang of gemeente uit handen nemen. Leefbaarheidsonderzoek biedt gemeenten inzicht in de leefbaarheid van een gemeente. Dat inzicht kan gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een dorps- en omgevingsvisie. Merk je dat je hier wel extra handjes bij kan gebruiken? iSwipe biedt op maat hulp bij het ontwikkelen, uitvoeren, analyseren, rapporteren en presenteren van het onderzoek.

*Alle stappen binnen het leefbaarheidsonderzoek, zijn allemaal optioneel af te nemen.

Ontwikkelen van een vragenlijst

1Samen met het bestuur en/of de organisatie wordt een vragenlijst ontwikkeld met thema’s die passen bij het desbetreffende vraagstuk van de gemeente. De vragenlijst kan zowel online als offline (hardcopy) afgenomen worden. De voorkeur van iSwipe gaat uit naar zoveel mogelijk ‘online’ in het kader van duurzaamheid.  Echter zijn sommige (doel)groepen niet in staat om een online vragenlijst te beantwoorden, daarom is er ook de mogelijkheid tot offline-onderzoek.

Werving van respondenten leefbaarheidsonderzoek

2 iSwipe heeft ervaring met het bereiken van respondenten via de online en offline kanalen. Bij online kanalen kan gedacht worden aan het versturen van de enquête via e-mail en andere social media. Bij offline kanalen kunnen respondenten benaderd worden bij een plaatselijke supermarkt of buurthuis, maar ook huis-aan-huis verspreiding van de enquêtes is mogelijk. Wij denken graag mee om op een creatieve manier zoveel mogelijk respondenten te bereiken. Ons streven is een minimale respons van 10% van de inwoners.

Analyseren van vragenlijsten leefbaarheidsonderzoek

3 iSwipe zorgt dat ingevulde vragenlijsten geanalyseerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het statistiek programma SPSS. De resultaten van het onderzoek kunnen op een overzichtelijke manier in grafieken worden afgelezen.

Rapportage vragenlijst leefbaarheidsonderzoek

4Als de onderzoeksfase is afgerond, zal er een relevante rapportage van de resultaten gemaakt worden. Uiteraard worden aan de rapportage ook de conclusies en aanbevelingen van het leefbaarheidsonderzoek toegevoegd. Deze rapportage vormt de basis voor jouw dorpsvisie.

Presenteren resultaten leefbaarheidsonderzoek

5iSwipe zal de resultaten van het onderzoek aan het bestuur en/of organisatie presenteren. Het is gangbaar om de resultaten te presenteren op de algemene leden vergadering gedaan, zodat ook de inwoners betrokken worden en inzicht krijgen in de resultaten. Tijdens deze presentatie is er ruimte en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ben je benieuwd geworden wat iSwipe voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met iSwipe.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Direct contact opnemen

Tjerk Kooistra
tjerk@iswipe.nl
tel: 0644334551

Lees testimonials

Leefbaarheidsonderzoek
Aize Wijnstra over iSwipe (Referentie)
Aize Wijnstra Voorzitter Plaatselijk Belang Akkrum Nes

Omdat onze dorpsvisie 2011-2020 aan vernieuwing toe was, stond het maken van een nieuw exemplaar tot ca. 2030 op de to do lijst van ons bestuur. Van de vorige editie herinnerden wij ons nog de enorme hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt. Bovendien zijn er momenteel veel meer mogelijkheden om data te verzamelen en te verwerken dan voorheen. Hiervoor is echter specifieke kennis nodig die wij zelf niet in huis hebben. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een partner, die ons hierbij zou kunnen helpen en kwamen terecht bij Tjerk Kooistra, eigenaar van iSwipe. Na een kennismakingsgesprek besloten we met hem in zee te gaan. Een goede keuze bleek achteraf. We zouden Tjerk willen omschrijven als: - Super enthousiast - Bekwaam, kennis van zaken - Positief - Behulpzaam in ieder opzicht Tjerk heeft ons veel werk uit handen genomen o.a. door in overleg met ons een relevante vragenlijst voor de fysieke en digitale enquête samen te stellen. Mede door zijn enthousiasme en ervaring op dit gebied hebben we veel ingevulde formulieren teruggekregen. De hieruit verkregen gegevens zijn door Tjerk geanalyseerd en samengevat in een bruikbaar rapport. Wij zien terug op een fijne samenwerking met Tjerk, en bevelen hem zeker aan voor soortgelijke klussen.

Arend Jan Schuurman over iSwipe
Arend Jan Schuurman Voorzitter Plaatselijk Belang Nieuwleusen

Plaatselijk belang Nieuwleusen is een vereniging van en voor alle Nieuwleusenaren en wij zetten ons in voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. Dan is het best moeilijk om te bepalen wat je wel en niet moet gaan oppakken. Om daar zicht en structuur in te krijgen hebben wij Tjerk Kooistra gevraagd om als jonge frisse startende ondernemer voor ons een leefbaarheidsonderzoek uit te voeren. Daar heeft Tjerk met zijn bedrijf “iSwipe” op een voortreffelijke wijze invulling aan gegeven. Samen met het bestuur van de vereniging zijn de uitgangspunten helder geformuleerd. Er is digitaal, huis aan huis en op de markt geënquêteerd. De opgehaalde bevindingen zijn in een overzichtelijke rapportage teruggelegd aan de inwoners van Nieuwleusen en op waarde beoordeeld. Het hele proces heeft een klein half jaartje in beslag genomen en heeft geresulteerd in een uiterst nuttige uitvoeringsagenda waarvan wij weten dat de onderwerpen die daar op staan gedragen worden door de inwoners van Nieuwleusen. Met het geleverde werk van Tjerk Kooistra zijn wij nu alweer bijna twee jaar verder nog steeds heel content.

Collin Pelleboer
Collin Pelleboer Eigenaar Bureau Hanze

Voor het leefbaarheidsonderzoek dat wij in Oosterwolde (gemeente Oldebroek) hebben uitgevoerd, heeft iSwipe ondersteund bij het verwerken en analyseren van de respons. De snelheid en nauwkeurigheid van het verwerken van alle data heeft ervoor gezorgd dat wij graag met iSwipe samenwerken.

Roel Koeling
Roel Koeling Bestuurslid Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo

Resultaatgericht. Goede leuke, maar ook sympathieke manier van benadering naar publiek. Doet wat ie belooft.’

Wout Donker
Wout Donker Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo

Voor de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo heeft Tjerk meegeholpen een Leefbaarheid enquête te organiseren. Inhoudelijk, praktisch en ondersteunend heeft Tjerk daar heel goed aan bijgedragen. Het resultaat was een lijvige rapportage met uitslagen, die hij op een door Dorpsbelangen georganiseerde avond zelf heeft gepresenteerd en toegelicht. De keus van Dorpsbelangen was om de enquête digitaal te houden, maar Tjerk was ook bereid om 'op straat' te enquêteren. Dorpsbelangen was heel tevreden over zijn bijdrage.

You don't have permission to register