Top

iSwipe

Nieuws & kennisdeling met betrekking tot iSwipe, Sales en Onderzoek

pitch schrijven voor je bedrijf

Pitch schrijven voor je bedrijf

Heb je je lijst met potentiële klanten af en ben je bijna klaar om ze te gaan bellen? Het schrijven van een pitch voor je bedrijf is het laatste dat je nog gaat doen. Laat ik vooropstellen dat je met jouw geschreven pitch altijd verder moet kijken in hoeverre je deze nog kan aanpassen. Ook geldt jouw salespitch als leidraad en niet als ‘copy-paste’ gesprek aan de telefoon.

Voor het schrijven van een pitch voor je bedrijf gebruik ik het communicatiemodel AIDA, deze staat voor attention, interest, desire en action. Hieronder de stappen die je kunt nemen via het AIDA model.

Attention

De vertaling voor ‘attention’ is aandacht, in het begin van het gesprek schrijf je jouw inleiding van jouw pitch. Het is belangrijk dat je daarbij een potentiële klant triggert. Je begint altijd met het begroeten van de klant en het kort voorstellen van jezelf. Vraag naar degene die gaat over het vraagstuk waarover je belt. Vraag daarna of je ‘kort’ gelegen belt. Zodra diegene hier bevestigend op antwoord, kom je in de volgende stap van het AIDA model.

Interest

Hier wek je de interesse bij de potentiële klant. Schrijf kort op wat je bedrijf doet en wat het doel is van je belletje. Bepaal vooraf ook wat je doel is. Wil je een kennismaking met de klant? Wil je wat meer informatie via de mail sturen? Wil je meteen spreekwoordelijk handel drijven? Probeer dit zo kort mogelijk op te schrijven in jouw pitch. Wat doe je en wat is het doel van je belletje. Laat dan bijvoorbeeld een ‘stilte’ vallen.

Desire

Het volgende onderdeel is ‘desire’ dat staat voor de behoeftebepaling. In hoeverre is de potentiële klant geïnteresseerd? Door in dit onderdeel vragen te stellen en goed te luisteren naar de klant, kun je vrij gauw bepalen in hoeverre de klant geïnteresseerd is. Ik vraag altijd of er een bepaald vraagstuk is op het gebied van het onderwerp waarvoor ik bel. In deze fase moet je het ook doen met het antwoord dat je krijgt van de potentiële klant, ook als dit nee is. Is er wel interesse? Probeer dan niet nog meer te vertellen, maar juist vragen te stellen. Door vragen te stellen kom jij meer te weten over je klant. Wanneer het ijzer heet is, moet je het ook gaan smeden, dus snel door het laatste en wat mij betreft belangrijkste onderdeel.

Action

Als er interesse is en het gesprek loopt lekker, dan vraag je of je een afspraak kan maken met de potentiële klant (of een ander doel dat je had met dit telefoongesprek). Belangrijk is dat je deze vraag stelt. Veel verkopers en accountmanagers vergeten deze vraag te stellen, omdat hier de kans op afwijzing het meest groot is. Gewoon vragen wat je van de klant wilt en ook hier weer respect hebben voor het antwoord dat er gegeven wordt. Als je een afspraak mag inplannen, vind ik het altijd netjes dat je deze afspraak bevestigd via ‘Outlook’ en dat je hier ook alvast jouw contactgegevens in zet. Bovendien heb je de potentiële klant zijn mailadres.

Wil je hulp bij het schrijven van je pitch voor je bedrijf of kun je wat hulp bij jouw sales gebruiken? Klik hier 

You don't have permission to register